KVKK Giriş

Kişisel verilerin korunması, şirketimiz BEYHAN ÇAKIR – CEMRE ÇAKIR ADİ ORTAKLIĞI’NIN en önemli öncelikleri arasındadır. Şirketimiz, bu hususta yürürlükte bulunan tüm mevzuata uygun davranmak için azami gayreti göstermektedir. Şirketimiz kişisel verilerin hukuka uygun olarak korunması ve işlenmesi için gerekli düzenlemeleri yapmakta, çalışanlarının ve iş ortaklarının bu hususta farkındalıklarının oluşması için gerekli sistemleri kurmaktadır. Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri ve bu faaliyetlerin yürütülmesine ilişkin aydınlatma metinleri, şirketimizin 6698 Sayılı Kanun kapsamında uygulamakta olduğu politikalar ile şirketimize ilgili kanun kapsamında yapacağınız başvuruya ilişkin form aşağıdadır.

Aydınlatma Metni

BEYHAN ÇAKIR – CEMRE ÇAKIR ADİ ORTAKLIĞI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ (“Aydınlatma Metni”) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Beyhan Çakır – Cemre Çakır Adi Ortaklığı (“ Simit Center '' veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir. 1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ Simit Center, siz değerli müşterilerimizden elde edilen kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili düzenlemeler uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup tarafımıza, aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür. Adres : Kale Mahallesi Gazi Caddesi Bafra İşhanı No:53 İlkadım/SAMSUN Telefon : +0362 435 56 57 E-posta : simitcenter55@hotmail.com 2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ Şirketimiz müşterisi olarak; Simit Center'ın mal/ürün/hizmet satış işlemleri ve satış sonrası destek hizmetleri sırasında (Restoran/Lokasyonlarda ve Paket Servis hizmetimiz esnasında) bizimle paylaştığınız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:
Kimlik Verisi:Ad, soyadı, T.C. Kimlik No, Vergi No
İletişim Verisi: Adres, Telefon No, E-Posta Adresi,
Finansal Veri ve Özlük Verisi: Şahıs Şirket Bilgisi, Kredi Kartı Bilgileriniz (Kredi kartı bilgileriniz tarafımızca kaydedilmeden ödeme kuruluşlarına aktarılmaktadır. Ödeme işlemlerinize ilişkin kredi kartı sliplerinin saklanması sebebiyle kredi kartınızın yalnızca son 4 (dört) hanesini şirketimiz bünyesinde fiziki ortamda tutulmaktadır.)
Müşteri İşlem Verisi: Sipariş Bilgisi, Sipariş Bilgisi, Sipariş Tarihi, Sipariş Zamanı, Ödeme Detayı, Taksit Bilgisi, Yararlanılan Kampanya/Promosyon/İndirim Bilgisi
Görsel Veri: Güvenlik Kamera Kayıtları
3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI Kişisel verileriniz, Simit Center tarafından;  Şirketimizin ürün ve hizmetlerinin satış süreçlerinin yürütülmesi,  Rezervasyon İşlemlerinizin Yürütülmesi,  Sipariş işlemlerinizin gerçekleştirilebilmesi (Sipariş Hazırlama, Paketleme, Servis)  Yiyecek, içecek, restoran, etkinlik hizmetlerini geliştirmek ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek, Satış sonrası destek hizmetlerinin Yürütülmesi  Muhasebe ve Finans Süreçlerinin Yürütülmesi (Tahsilat Yapılması, Fatura Düzenlenmesi, Gider Pusulası Düzenlenmesi, Para İade İşlemleri)  6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve sair mevzuatlardan kaynaklanan yükümlülüklerimizi ifa etmek,  Şirketimizle ilgili talep ve şikayetlerinizin takibi,  Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,  Restoran/Lokasyonlarımızda hizmet aldığınız sırada ücretsiz İnternet ''Wİ-Fİ'' hizmetimizden yararlanmak amacıyla kişisel verilerinizi (Ad, Soyadı, T.C. Kimlik No, Şifre, Cinsiyet, GSM No, E-Posta Adresi) ilgili yere kaydetmeniz halinde bu verileriniz tarafımızca kaydedilmeden doğrudan ilgili internet hizmeti altyapısını sağlayan kuruluşa aktarılmaktadır. İnternet hizmetine ''Wİ-Fİ'' giriş onayları bizden bağımsız olarak ilgili hizmet sağlayıcı kuruluş ile online olarak aranızda gerçekleştirilmekte olup Şirket'imiz tarafından görülmez ve kaydedilmez.  Reklam/kampanya/promosyon ve ürün pazarlama süreçlerinin yürütülmesi kapsamında (sizlere özel ürün ve hizmet reklamı, kampanya, avantajlar dahil diğer faydaların sunulması, müşteri memnuniyet anketleri gibi SMS, e-posta gönderiminin sağlanması (Açık rıza hukuki sebebine dayalı olarak işlenebilecektir.)  Fiziksel Mekan Güvenliği  Restoran/Lokasyonlarımız içinde güvenlik kameraları marifetiyle; kamera görüntüleri, kamu güvenliği ve iş güvenliğini sağlayabilmek, siz müşterilerimizin talep ve şikayetlerinin değerlendirilmesi ve daha iyi hizmet sunabilmek Amaçlarıyla sınırlı olmak üzere işlenebilecektir. 4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. maddesinde yer alan kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümler doğrultusunda, işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere; • Hizmet desteği almak amacıyla yurtiçinde bulunan tedarikçilerimizle (Veritabanı yönetimi ve bakımı hizmeti, hukuki ve mali danışmanlık, vb. hizmeti veren firmalar, para ve ödeme kuruluşları, e-fatura ve e-arşiv fatura hizmeti sağlayıcıları) (Dia Muhasebe Programı – Dia Yazılım A.Ş. ile) • Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlarla, Şirketimiz tarafından kişisel verilerinizin üçüncü kişilere aktarımı Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. maddesinde yer alan kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümler doğrultusunda yapılmakta ve üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli tüm teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Kişisel veri aktarımı; Kanunen açık rıza alınması gereken hallerde müşterilerimizden açık rıza alınarak (kanunen açık rıza alınması gerekli olmayan durumlar hariç olmak kaydı ile) ve kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.. Aktarım yapılan üçüncü kişiler, yeterli korumayı sağlayacaklarını şirketimize taahhüt etmektedirler. 5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMAMIZIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ Simit Center olarak kişisel verilerinizi; • Şirketimiz tarafından ürün/hizmet sunulması sırasında bizimle paylaşmanız suretiyle, • Sipariş ve rezervasyon işlemleriniz sırasında bizimle paylaşmanız suretiyle, • İletişim kanalları (Site, e-posta adreslerimiz, sosyal medya, şikayet portalları ve diğer iletişim kanalları) üzerinden bize iletmiş olduğunuz talep ve şikayetlerinizin kaydedilmesi, anketlerimize katılmanız ve bunların sistemlerimize kaydedilmesi gibi otomatik yöntemlerle veya resmi kurum, kuruluş ve adli/idari makamlardan gelen sizinle ilgili bilgi/belgelerin kaydedilmesi ile otomatik olmayan yöntemlerle, • Simit Center'a ait restoran ve lokasyonlarımızdaki güvenlik kameraları vasıtasıyla, Simit Center olarak kişisel verilerinizi; • Restoran ve lokasyonlarımızdaki hizmet/satış süreçlerine ilişkin olarak “sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması”, “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ile “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine; • Ticari iletişim faaliyetlerine ilişkin olarak vereceğiniz “açık rıza”nıza, • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimize ilişkin “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ve “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine ve Hukuki uyuşmazlık, soruşturma ve diğer adli/resmi süreçlere ilişkin olarak da “hakların tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu olması” hukuki sebeplerine • Güvenlik Kameraları vasıtasıyla toplanan kişisel verileriniz: “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak topluyoruz. İstediğiniz her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin açık rızanızı geri çekerek açık rızanıza dayanan kişisel veri işleme süreçlerini durdurabilirsiniz. 6. VERİ GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ Siz değerli müşterilerimize ait kişisel veriler; Simit Center Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası'nda belirtilen idari ve teknik tedbirler doğrultusunda korunmakta ve saklanmaktadır. Fiziki ortamda muhafaza edilen müşterilerimize ait kişisel veriler, üçüncü kişilerin göremeyeceği şekilde dosyalanmakta ve kilitli dolapta saklanmakta, fiziki veya dijital ortamda muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda Simit Center çalışanının erişimi bulunmaktadır. Müşterilerimize ait kişisel verilere erişim yetkisi bulunan tüm personel; gizlilik taahhütnamesi ile erişilen verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlar kapsamındaki yükümlülüklerimiz konusunda tüm personelimize eğitim verilmektedir. Müşterilerimize ait kişisel verilere erişim yetkisi bulunan tüm personel; gizlilik taahhütnamesi ile erişilen verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir. 7. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz: • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Yukarıda sıralanan, İlgili kanun ve sair mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile yukarıda yer verilen adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle simitcenter55@hotmail.com adresine iletebilirsiniz. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda düzenlenen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca bir ücret öngörülmesi halinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.